Pogoji sodelovanja v nagradnem natečaju »Startup za dobo pametne mobilnosti«

Organizator nagradnega natečaja

Organizator nagradnega natečaja »Startup za dobo pametne mobilnosti« (v nadaljevanju: nagradni natečaj) je podjetje Delo d.o.o., Dunajska 5, 1509 Ljubljana. Soorganizator nagradnega natečaja pa AV Living Lab, d.o.o., Šmartinska 152, 1000 Ljubljana.

Trajanje nagradnega natečaja

Nagradni natečaj traja od vključno 6. 6. 2020 do vključno 31. 8. 2020.

Namen nagradnega natečaja

Namen nagradnega natečaja »Startup za dobo pametne mobilnosti« je podjetjem z najbolj prebojno idejo na področju mobilnosti omogočiti udeležbo na dogodku City as a Lab: Mobilnost 2020, na katerem je sicer udeležba mogoča le na povabilo.

Definicije pojmov

Pogoji nagradnega natečaja definirajo postopke in pogoje, po katerih podjetje sodeluje v nagradnem natečaju. Veljavna pravila in pogoji sodelovanja so objavljeni na spletni strani https://caal2020.com in so dostopni na sedežu organizatorja in soorganizatorja nagradnega natečaja v oddelku Marketing.

Startup ali zagonsko podjetje je podjetje, mlajše od petih let, ki izkazuje inovativnost in potenciale za rast.

Sodelovanje v nagradnem natečaju

Prijava sodelovanja

Udeleženec je lahko podjetje oziroma samostojni podjetnik s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se strinja s pravili nagradnega natečaja.

Prijavitelj mora oddati naslednje podatke:

  • podatke o podjetju oz. samostojnem podjetniku,
  • ime in priimek kontaktne osebe,
  • e-poštni naslov kontaktne osebe,
  • telefonsko številko kontaktne osebe.

Prijavitelj lahko posreduje tudi druge osebne podatke, kot je denimo povezava na profil na omrežju LinkedIn.

Prijavitelj mora navesti ime poslovne ideje, storitve ali izdelka in opisati svojo poslovno idejo na področju mobilnosti.

V nagradnem natečaju ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju in soorganizatorju nagradnega natečaja, in njihovi bližnji svojci oziroma gospodarske družbe, ki so lastniško povezane z organizatorjem ali soorganizatorjem.

Prijavitelj odda prijavo na spletni strani https://www.caal2020.com.

Postopek izbora nagrajencev

Izbor nagrajencev bo potekal po zaključku nagradnega natečaja v petek, 4. 9. 2020, izmed vseh prijav, oddanih med 6. 6. 2020 in 31. 8. 2020.

Postopek izbora nagrajencev opravi štiričlanska komisija, sestavljena iz dveh članov organizatorja in dveh članov soorganizatorja nagradnega natečaja, in sicer po lastni presoji glede na prebojnost poslovne ideje na področju mobilnosti. Komisija ima pravico, da nagrad ne podeli.

Pet najbolje uvrščenih bomo nagradili. Vsak nagrajenec prejme dve brezplačni kotizaciji za udeležbo na dogodku City as a Lab: Mobilnost 2020.

Zapisnik poteka izbora nagrajencev pripravi organizator in se hrani pri organizatorju v Marketingu. Odločitev organizatorja nagradnega natečaja o vseh vprašanjih v zvezi z izborom nagrajencev in pravili je dokončna in velja za vse sodelujoče. Pisni ugovori in pritožbe niso možni.

Objava imen nagrajencev

Imena nagrajencev na nagradnem natečaju »Startup za dobo pametne mobilnosti« bodo objavljena v petek, 4. 9. 2020 na spletni strani https://caal2020.com.

Nagrada in prevzem nagrad

Organizator oz. soorganizator bosta o nagradi obvestila nagrajence preko e-pošte. Nagrada ni prenosljiva.

Če nagrajenec ne sprejme pravil nagradnega natečaja ter pravil za prevzem, ni upravičen do nagrade.

Vsem sodelujočim organizator zagotavlja enake možnosti za pridobitev nagrade.

Če nagrajenec po objavi rezultatov ni dosegljiv ter je s tem organizatorju onemogočena dostava nagrade, nagrajenec od organizatorja ni več upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki jih ima do nagrajenca na podlagi teh pravil in javne obljube nagrade. V tem primeru se nagrada ne podeli.

Organizator si pridružuje pravico, da ne podeli nagrade niti, če se:

  • pojavi razlog za dvom o istovetnosti podatkov udeleženca,
  • ugotovi, da je udeleženec sodeloval v nasprotju s temi pravili.

 

Zasebnost in varstvo osebnih podatkov

S sodelovanjem v nagradnem natečaju sodelujoči dovoli podjetjema Delo d.o.o. in AV Living Lab, d.o.o., da se, če je izžreban, njegovi podatki objavijo na spletni strani https://caal2020.com

Organizator nagradnega natečaja se zavezuje, da bo pridobljene osebne podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter da jih ne bo posredoval tretjim osebam.

S podpisom in oddajo prijavnice, objavljene na spletni strani, sodelujoči izrazi strinjanje, da sodeluje v nagradnem natečaju.

S potrditvijo prejemanja elektronskih sporočil s področja tiskanih in digitalnih produktov družbe Delo d.o.o. se sodelujoči strinja, da mu posredujemo ponudbe in ugodnosti, ki jih pripravljamo pri naših tiskanih in digitalnih produktih.

Za izvedbo nagradnega natečaja in tudi za posredovanje elektronskih sporočil bosta Delo d.o.o., Dunajska 5, Ljubljana, in AV Living Lab, d.o.o., Šmartinska 152, 1000 Ljubljana, posredovane osebne podatke udeleženca obdelovala v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in nacionalno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Osebne podatke udeleženca nagradnega natečaja bomo obdelovali zgolj toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, za katerega so bili zbrani. V primeru izvedbe nagradnega natečaja bo to vse do njegovega zaključka, osebne podatke nagrajenca pa v skladu z zakonodajo z davčnega področja.

Če je udeleženec izrazil soglasje za prejemanje elektronskih sporočil, bomo njegove osebne podatke obdelovali, dokler svojega soglasja ne prekliče.

Preklic prejemanja elektronskih sporočil lahko izvede kadarkoli, najlažje tako, da v elektronskem sporočilu klikne polje »odjava« ali nas o preklicu obvesti s spletnim obrazcem na https://info.delo.si/gdprsoglasje ali pisno na Delo d.o.o., Dunajska 5, Ljubljana.

Osebni podatki se ne posredujejo nikamor. V stik z njimi bodo prišli le pogodbeni obdelovalci pri obdelavi, vendar morajo spoštovati pravila in zahteve Dela d.o.o. za ustrezno obdelavo osebnih podatkov.

Če želi udeleženec nagradnega natečaja od nas dobiti kakršnekoli informacije v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov, kot npr. vpogled, izvesti morebitni popravek ali izbris, prenos, omejiti obdelavo podatkov ali obdelavi ugovarjati, nam to lahko sporoči s spletnim obrazcem na https://info.delo.si/gdprsoglasje ali pisno na naslov Delo d.o.o., Dunajska 5, Ljubljana za podatke, ki jih zbira Delo d.o.o., oziroma preko e-pošte info@avlivinglab.com za podatke, ki jih zbira AV Living Lab, d.o.o. Na njegovo zahtevo bomo odgovorili kar najhitreje, vsekakor pa ne kasneje, kot je dovoljeno. Če z našimi odgovori v zvezi s pravicami glede varstva osebnih podatkov ne bo zadovoljen, ima možnost vložiti pritožbo pri nadzornem organu, ki je informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, 01 230 97 30 in gp.ip@ip-rs.si.

Kršitve pravilnika

Morebitne napake v delu in pri izvedbi akcije bo komisija reševala pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi navadami. Pri hujši kršitvi tega pravilnika lahko komisija razveljavi del ali celotno akcijo in jo z ustreznimi popravki ponovi.

Organizatorjeva odločitev glede vseh zadev je dokončna in je ni mogoče spremeniti.

Pritožbe

Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo s pravili nagradnega natečaja. Šteje se, da sodelujoči z odločitvijo za sodelovanje sprejme vse pogoje v zvezi z nagradnim natečajem.

Vse pritožbe in reklamacije glede organizacije nagradnega natečaja rešuje organizator nagradnega natečaja. V primeru utemeljenih pritožb se organizator nagradnega natečaja obveže, da jih bo odpravil v zakonsko določenem roku in o tem obvestil udeleženca.

Spremembe pravil in pogojev

Organizator nagradnega natečaja lahko spremeni ta pravila, če to zahtevajo tehnični ali komercialni vzroki ali vzroki na strani javnosti.

Organizator in soorganizator lahko odpovesta, prestavita ali spremenita način izvedbe dogodka City as a Lab: Mobilnost 2020 zaradi katerih koli razlogov.

Organizator nagradnega natečaja bo o vseh spremembah in novostih obveščal udeležence z objavami na spletni strani https://caal2020.com

 

Ljubljana, 6. junij 2020

Delo d.o.o.
AV Living Lab, d.o.o.