Splošni pogoji prijave na konferenco

PRIJAVA IN ODJAVA UDELEŽBE

Prijava na konferenco City as a Lab: Mobilnost 2020 je možna le preko spletnega obrazca, ki se nahaja na spletni strani caal2020.com.

Odjave sprejemamo izključno pisno na naslov: info@avll.si

Roki za odjavo ne glede na prispelo plačilo:

  • brezplačno se lahko odjavite do vključno 27. 9. 2020,
  • če se odjavite do vključno 4. 10. 2020, vam bomo zaračunali 30% kotizacije,
  • če se odjavite po vključno 11. 10. 2020, vam zaračunamo 100 % kotizacije.

V primeru, da vaše pisne odjave ne bomo prejeli oziroma da na konferenco ne boste prišli, vam bomo kotizacijo zaračunali v celoti.

Prenos kotizacije na drugo osebo in sprememba imena je mogoča do vključno 4. 10. 2020.

Spremembo pošljite pisno na info@avll.si.

 

KOTIZACIJA IN PLAČILO

Višina kotizacije in posebne ugodnosti so objavljene na spletni strani konference caal2020.com

Na podlagi prijave vam bomo na elektronski naslov poslali predračun z navedenim zneskom in rokom plačila.

 

PROGRAM IN ORGANIZACIJA

Organizatorja konference sta Delo Časopisno založniško podjetje d.o.o. in AV Living Lab, d.o.o. Račun za vstopnice bo izdala družba AV Living Lab, d.o.o.

Konferenca bo potekala v angleškem jeziku.

Organizator si pridržuje pravice do spremembe programa in govorcev ter odpovedi dogodka kadar koli brez predhodnega opozorila. V primeru odpovedi dogodka bodo po elektronski pošti obveščeni vsi kupci kotizacij in kupnina bo v celoti povrnjena.

Z registracijo na dogodku vsi udeleženci soglašajo, da sme organizator uporabiti vse fotografije ter avdio in video vsebine, ki bi morebiti prikazovale udeležence. Organizator si pridržuje pravico do uporabe teh materialov za promocijske namene, objave v medijih in na spletu, v raziskovalne in/ali izobraževalne namene. Udeleženci se odrečejo uveljavljenju kakršnih koli avtorskih ali drugih pravic, ki zadevajo njihovo omembo ali podobnost. Udeleženci se zavedajo, da organizator ne prevzema nobene odgovornosti za morebitno škodo, ki bi nastala z objavo materialov, kjer so obiskovalci omenjeni ali prikazani.

Udeleženci se strinjajo, da jih lahko organizator kontaktira za obveščanje o dogodku.

Udeleženci se dogodka udeležujejo na lastno odgovornost. Organizator ne odgovarja za morebitne izgubljene ali poškodovane predmete ter za morebitne poškodbe, do katerih bi lahko prišlo na dogodku.

 

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Podjetji Delo d. o. o. in AV Living Lab, d.o.o., se zavezujeta, da podatkov, ki jih boste posredovali preko spletnih strani, ali na kakršen koli drug način, ne bo prodajalo, posojalo ali kakor koli drugače posredovalo tretjim osebam.

Vsi podatki bodo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni zgolj za interno evidenco in v namen, zaradi katerega so bili posredovani. Vaši podatki bodo skrbno varovani pred izgubo, zlorabo, nepooblaščenim dostopom, razkrivanjem, spreminjanjem ali uničenjem.

Izdajatelj računa (AV Living Lab, d.o.o.) bo zaradi davčnih razlogov hranil podatke o udeležencih še 10 let.

 

Delo d.o.o.
AV Living Lab, d.o.o.

Ljubljana, marec 2020